„AMAR”
ul. Rzemieślnicza 25
77-400 Złotów
Tel. +48 501760290, 880130201
e-mail: biuro@misure.pl