Kategorie

Sklep internetowy www.misure.pl jest własnością firmy "Amar" Joanna Marszałek, z siedzibą w Złotowie przy ulicy Słowackiego 9/99.
NIP firmy: 767-152-17-12, REGON: 301295152


Regulamin sklepu

 

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów, za pośrednictwem sieci Internet i mieści się pod adresem: www.misure.pl. Szczegółowy spis produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej sklepu.

 1. Produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe i są wolne od wszelkich wad prawnych i fizycznych. Sprzedawane produkty pochodzą z oficjalnych dystrybucji producenta.

 1. Wszystkie podawane ceny na stronie są kwotami BRUTTO (z VAT.

 1. Na każdy zakupiony towar wystawiany jest paragon imienny, lub faktura VAT (na życzenie.

 1. Sprzedawane produkty dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DHL. Podawana kwota transportu jest kwotą prognozowaną, dla paczek standardowych nie przekraczających wagi 30 kg i obowiązuje dla paczek zamawianych z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wysyłka produktów do innego kraju będzie związana z korektą opłaty transportowej. W przypadku wysyłki towarów niestandardowych i przekraczających wagę 30 kg, zastrzegamy sobie prawo do zmiany kosztów transportu. O zmianie wysokości opłaty klient zostanie powiadomiony w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiającemu będzie przysługiwać w takim wypadku możliwość rezygnacji z zamówienia.

 1. Udostępniamy swoim klientom dwie formy płatności:

  • pobranie (kupujący zobowiązuje się zapłacić kurierowi za towar),

  • przedpłata (klient wpłaca za towar na konto, na podstawie zamówienia).

 1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu, pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

 1. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.  Każde zlecenie wymaga potwierdzenia, w przypadku niemożności kontaktu z klientem w ciągu 3 dni, zlecenie zostanie anulowane.

 1. Wszystkie towary wysyłane są możliwie najszybciej. Informacja na stronach o czasie realizacji przesyłki jest jedynie przewidywalnym czasem dostawy i może zostać wydłużona. W takiej sytuacji klient zostanie powiadomiony przez pracownika firmy Amar.

  Średni czas realizacji zamówienia to 3 dni.

  Warunkiem szybkiej realizacji jest dostępność towaru, podana na naszej stronie, przy każdym produkcie, jednakże nie gwarantuje ona, z przyczyn technicznych, 100% dostępności w momencie złożenia zamówienia.

  W wyjątkowych sytuacjach, zastrzegamy sobie prawo zmiany lub anulowania zamówienia w przypadku braku dostępności towaru na polskim rynku lub gwałtownej zmiany jego ceny na wyższą. O powyższej sytuacji klient zostanie powiadomiony możliwie najszybciej.

 1. W przypadku złożenia zamówienia i wyboru sposobu płatności "przedpłata", klient powinien dokonać zapłaty niezwłocznie po potwierdzeniu zamówienia przez sklep. Firma Amar zastrzega sobie prawo zmiany ceny produktu na dzień zaksięgowania środków na naszym koncie w przypadku opóźnienia przez klienta wykonania przelewu. W takim przypadku zostanie wystawiona faktura proforma z wartością aktualną, a klient będzie zobowiązany do wpłaty różnicy wynikającej z naszego cennika. W wyżej wymienionym przypadku klient ma prawo żądać zwrotu całości wpłaconej kwoty na konto firmy Amar, zamówienie wówczas zostanie anulowane.

 1. Wszystkie sprzedawane przez nas towary objęte są gwarancją. O długości gwarancji informujemy w opisie każdego przedmiotu.

  Większość sprzedawanych produktów posiada zewnętrzną gwarancję. Warunki gwarancji oraz punkty przyjęć znajdują się na stronach producentów. W przypadku problemów prosimy pytać o szczegóły naszych sprzedawców.

 1. Firma Amar ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru z umową przez okres 2 lat, zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient zobowiązany jest do poinformowania nas o niezgodności towaru z umową, przed upływem 2 miesięcy od stwierdzenia zaistniałej sytuacji.

  W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z działem serwisu, celem określenia niezgodności oraz uzgodnienia sposobu rozwiązania problemu.

  W powyższym przypadku, klient ma prawo żądać:

  • doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez wymianę lub naprawę,

  • obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, w przypadku gdy nasza firma nie będzie w stanie wywiązać się z naprawy lub wymiany.

  W szczególnych przypadkach, gdy nie uda się znaleźć rozwiązania drogą telefoniczną, nasza firma zajmie swoje stanowisko w ciągu 14 dni. Nie ustosunkowanie się w tym terminie firmy Amar oznacza przyjęcie reklamacji lub żądań klienta jako zasadne.
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów (art. 7 ust. 1) oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000r z poz. zm.), Konsument ma prawo odstąpić od umowy zakupu w terminie 10 dni od dnia wydania towaru, bez podawania przyczyny wysyłając pismo o odstąpieniu od umowy wraz z towarem na adres siedziby firmy Amar (wzór oświadczenia), a następnie zwrot towaru w terminie 14 dni licząc od dnia odstąpienia od umowy. Określając skutki wykonania prawa odstąpienia, ustawodawca wyraźnie postanowił, iż w razie odstąpienia od umowy – umowa jest uważana za niezawartą (art. 7 ust. 3 u.o.n.p.k). Ustawa nakazuje również zwrot tego, co strony świadczyły w stanie niezmienionym w terminie nie dłuższym niż 14 dni. A zatem, po wydaniu zamówionego towaru, biegnie dla konsumenta 10 – dniowy termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a następnie zarówno konsument, jak i przedsiębiorca mają 14 dni na dokonanie zwrotu tego, co wzajemnie świadczyły.

  Warunkiem zwrotu jest wysyłka towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, wraz z oryginałem dowodu zakupu.

  Towar nie może nosić śladów użytkowania. W przeciwnym przypadku zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia odstąpienia od umowy. W przypadku braku nienaruszonego opakowania zastrzegamy sobie prawo do potrącenia kosztów nowego opakowania - nie dotyczny umów sprzedaży zawartych w obrocie konsumenckiem. 

  Towar uszkodzony mechanicznie nie podlega gwarancji, zwrotom oraz prawu odstąpienia od umowy.

  Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

 1. Podane ceny towarów i usług zawierają koszt ubezpieczenia w czasie drogi do klienta tylko za pośrednictwem firmy kurierskiej.

  W kwocie ubezpieczenia, zawarte są wszelkie następstwa powstałe w czasie drogi do klienta za pośrednictwem do kwoty 5000 zł. Mowa tu o kradzieży lub mechanicznym zniszczeniu towaru.

  Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu paczki przy kurierze (zgodnie z art. 545 § 2 K.C.).

  Sprawdzenie przesyłki jest niezbędnym warunkiem późniejszych roszczeń klienta z tytułu braków w przesyłce lub/i uszkodzenia towaru. 

  Odbierając towar Klient zobowiązany jest bezwzględnie sprawdzić stan i zawartość przesyłki w obecności kuriera (zgodnie z art. 545 § 2 K.C.). W sytuacji stwierdzenia niezgodności lub jakichkolwiek uszkodzeń zawartości należy bezwzględnie w obecności kuriera sporządzić protokół niezgodności (szkody spedycyjnej) ze szczególnym uwzględnieniem stanu opakowania i zabezpieczeń, stanu zawartości oraz kompletności zamówienia. Podstawą uwzględnienia reklamacji jakościowej bądź ilościowej jest poprawnie wypełniony protokół, sporządzony w chwili odbioru towaru w obecności kuriera (przedstawiciela spedytora). Powyższe nie dotyczy umów sprzedaży zawartych w obrocie konsumenckim.

  Terminy dostawy są podane orientacyjnie i mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. Szczegóły przebiegu transportu regulują oddzielne regulaminy przewoźników. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane opóźnieniem dostawy lub zagubieniem paczki przez firmę przewozową. Powyższe nie dotyczy umów sprzedaży zawartych w obrocie konsumenckim.

  Przesyłki kurierskie dostarczane są w godzinach pracy firmy kurierskiej: 9:00-17:00. Przesyłki wysyłane do Paczkomatów można odbierać całą dobę. Przesyłki wysyłane Pocztą Polską dostarczane są w godzinach pracy listonoszy.

 1. Kupujący składający zamówienie poprzez formularz i kliknięcie w przycisk "Złóż zamówienie", zobowiązuje się do opłacenia i odbioru zamówionego towaru. Nie odebranie przesyłki przez Kupującego traktowane jest jako zwłoka w odbiorze rzeczy sprzedanej (Art. 551 § 1 Kodeksu Cywilnego). Jeżeli kupujący dopuścił się zwłoki z odebraniem rzeczy sprzedanej, sprzedawca oddaje rzecz na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo kupującego. Koszty przechowania pokrywa kupujący. Cena jednej doby przechowania rzeczy sprzedanej nie odebranej z powodu zwłoki kupującego wynosi 5zł. W przypadku gdy kupujący nie odbierze zamówionego produktu w ciągu 90 dni od daty zakupu nasz sklep odstępuje od umowy kupna-sprzedaży i kierujemy wniosek do sądu o zwrot wszystkich kosztów.

  Z definicji umowy konsument jest zobowiązany odebrać towar. A więc aby odstąpić od umowy musi: odebrać przedmiot i wysłać oświadczenie o odstąpieniu w terminie opisanym w p. 13.

 1. Informacje zawarte na naszej stronie dotyczące sprzedaży wysyłkowej (zawarcie umowy sprzedaży na odległość) nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. nformacje zawarte na naszej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 1. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze m.) informujemy:

  • Administratorem danych osobowych jest "Amar" Joanna Marszałek z siedzibą: ul. Słowackiego 9/99, 77-400 Złotów. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji zawartej umowy, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, a także – za zgodą klienta - w celu założenia profilu w sklepie misure.pl oraz w celu przekazywania na adres email klienta informacji o charakterze marketingowym. Dane osobowe mogą być udostępniane, w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych, firmom realizującym przesyłki kurierskie lub pocztowe, w zależności którą formę dostawy zamówionego towaru wskaże Zamawiający.

  • Klientowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do realizacji złożonego zamówienia.
 1. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje w momencie wysyłki przedmiotu zamówienia.

 1. Wymagania techniczne świadczenia Usług.

  Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:

  • połączenie z siecią Internet,

  • używanie przeglądarki internetowej: Internet Explorer w wersjach >= 7.0 i wyższych lub Opera w wersjach 7.x i wyższych lub Firefox w wersjach 1.x i wyższych lub Chrome w wersjach 1.x. Przeglądarka powinna akceptować "cookie" i mieć włączoną obsługę javascript,

  • posiadanie i podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy firmą "Amar", a klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym.

 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy firmą "Amar", a klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 1. Złożenie zamówienia w naszym sklepie internetowym, równoznaczne jest z akceptacją powyższego regulaminu.


PayPal